Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

“Ενεργειακή αναβάθμιση Γ΄Παιδικού Σταθμού Δήμου Δράμας (ΕΣΠΑ).Πολυετής δαπάνη π ποσού 70.000,00€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print