Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Ενοικίαση – Ρύθμιση Παραμετροποίηση και Χειρισμός λειτουργίας Προβολικού Συστήματος Ψηφιακού κινηματογράφου ” Digital cinema Projector” (DCP -2K) και του περιφερειακού εξοπλισμού του με συστήματα ήχου 5.1 για την πραγματοποίηση προβολών ταινιών ,στο πλαίσιο του φεστιβαλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας 2020.

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
image_print