Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Ενοικίαση σκαλωσιών για εργασίες στις κτιριακές υποδομές του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. για τις ανάγκες του Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. 2021.

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
image_print