Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021
image_print