Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020
image_print