Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020
image_print