1

Ενημέρωση-συζήτηση για τις εξελίξεις στο θέμα: «Σιδηροδρομική Εγνατία» και λήψη απόφασης για τις περαιτέρω ενέργειες, έπειτα από αίτημα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης «πόλη+ζωή», «Project 2020» και «Αυτοδιοίκηση Πολιτών»