Δ/νση Δόμησης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 123/2012 Ο.Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΨΕΙΣ, ΕΣΩΤΕΡ.ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟ.

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018
image_print