Ενίσχυση φέροντος οργανισμού κερκίδων κλειστού κολυμβητηρίου Πολυετής υποχρέωση ποσού 45.000 € για το έτος 2020 και 45.250,00 € για το 2021