Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021
image_print