Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ.,ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ (ΑΣΕΠ) ΚΑΙ ΙΔΟΧ (ΚΗΦΗ)

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020
image_print