Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
image_print