1

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΣΤΥΛΩΝ & 3 ΦΣ S-17Y ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ “