Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΣΤΥΛΩΝ & 3 Φ.Σ. S-17 ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ)

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015
image_print