Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΚΟΡΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

Δευτέρα, 4 Φεβρουάριος 2019
image_print