ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021