Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Επαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου του πάρκου της Τ.Κ. Καλού Αγρού.

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016
image_print