1

Επαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου του πάρκου της Τ.Κ. Καλού Αγρού.