1

Επαναβεβαίωση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 104/73 περί δωρεάς οικοπέδου για την ανέγερση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας»