Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΔΑΠΜΕΑ

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021
image_print