Δημοτική Κοινότητα Δράμας

Επανεξέταση του θέματος «Τροποποίηση της 11/2012 απόφασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας που αφορά σε προέγκριση ίδρυσης καταστήματος» – σχετική η 17/2012 απόφαση ΔΚ Δράμας»

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012
image_print