Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Επανεισαγωγή του θέματος «Λύση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας»

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021
image_print