Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΥΛΟΥ & ΕΝΟΣ (1 ) ΦΣ S-17 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022
image_print