Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (7 ΣΤΥΛΟΙ – 7ΦΣ ΚΑΙ 2ΦΣ )

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020
image_print