1

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (7 ΣΤΥΛΟΙ – 7ΦΣ ΚΑΙ 2ΦΣ )