Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Επέκταση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Δράμας του κλάδου ΥΕ καθαριστριών (μερικής απασχόλησης) από μερικής απασχόλησης σε πλήρους

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018
image_print