Επέκταση Σύμβασης ηχητικής και φωτιστικής κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας”