Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Καλού Αγρού με τη τοποθέτηση δύο στύλων και δύο φωτιστικών σωμάτων.

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023
image_print