1

Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Καλού Αγρού με τη τοποθέτηση δύο στύλων και δύο φωτιστικών σωμάτων.