1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΣΑΤΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 168/2023 ΑΔΣ