Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 206/2024 ΑΔΣ

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024
image_print