Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΜΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΗ

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
image_print