Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ‘ΤΟ ΚΑΡΣ’

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
image_print