Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
image_print