Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΡΑΜΑΣ”

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015
image_print