Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΑΡΘΡΟ 25Ν 1828/89)

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021
image_print