Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΙΣ “ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΡΑΜΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 66 ΤΟΥ Ν. 4735/2020

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
image_print