Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 114/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022
image_print