Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “Γ.Σ. ΔΡΑΜΑ 1986 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ”

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021
image_print