Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ”

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021
image_print