1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ”