Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ‘ΟΡΦΕΑΣ’ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 151/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023
image_print