1

Επιχορήγηση του αθλητικού συλόγου Νέας Κρώμνης ‘Ο ΑΚΡΙΤΑΣ’ σύμφωνα με την υπ΄αρ. 151/2023 απόφαση Δ.Σ. Δ.Δράμας