Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ‘ΕΦΟΔΟΣ’ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2022

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022
image_print