Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΦΟΔΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 160/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛ/ΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2024

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024
image_print