ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ Ο ΑΚΡΙΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019