ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ Ο ΑΚΡΙΤΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019