Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ‘ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ’ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022
image_print