1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ‘ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ’ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022