Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Μ.Ε.Α.Σ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022
image_print