1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 141/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ .ΔΡΑΜΑΣ